KOMISARZ W POWIECIE ?

radio-nagranie3

 

Władze Powiatu Kętrzyńskiego złożyły wniosek o powołanie komisarza dla naszego powiatu. Liczące wiele tysięcy stron dokumenty zostały przekazane Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu Arturowi Chojeckiemu. Czy ten podejmie decyzję o zawieszeniu funkcjonowania samorządu powiatowego?

O podjętych działaniach poinformował starosta Ryszard Niedziółka podczas konferencji prasowej, która odbyła się 28 kwietnia. – Grupą ośmiu radnych zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na destrukcyjne działania jedenastu radnych, wspieranych przez szefa lokalnych struktur PSL i jednocześnie burmistrza Kętrzyna. Dla dobra powiatu  wystąpiliśmy do wojewody o zawieszenie organów powiatu i ustanowienie komisarza rządowego – powiedział starosta. W uzasadnieniu wspomniał  o blokowaniu działań Zarządu Powiatu, m.in. zakupu samochodów dla osób niepełnosprawnych, uniemożliwianie uzupełnienia składu Zarządu, czy nieudzielenie absolutorium. Czarę goryczy zdaniem starosty przelały perturbacje związane z budżetem na 2017 rok.  – Radziliśmy sobie z tym wszystkim, ale ostatnie działania, na czele z nieuchwaleniem budżetu, sparaliżowały powiat. Dziś nie możemy realizować podstawowych zadań związanych z inwestycjami, szczególnie jeżeli chodzi o szpital, drogi, szkolnictwo czy odbudowę basenu. Na taką sytuację nie możemy już dłużej się godzić – uzasadnił Ryszard Niedziółka. Pełny zapis konferencji można odsłuchać w zamieszczonym wyżej nagraniu.

Wojewoda czeka na RIO

Jak poinformowała Telewizja Regionalna ReTv, 4 maja biuro wojewody potwierdziło przyjęcie dokumentów w tej sprawie. — Procedujemy ten wniosek pana starosty. I w ramach tego, skierujemy zapytanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ma nadzór finansowy nad działalnością samorządu – czy występuje tam taka sytuacja o której mówi art. 84 (ustawy o samorządzie powiatowym) o tym, czy przedłuża się niemożliwość wykonywania zadań publicznych przez organy powiatu.  To jest warunek konieczny do podjęcia działań. Czekamy na opinię RIO w tej sprawie — wyjaśnia wojewoda Artur Chojecki dla ReTv.

Wojciech Caruk / Radio Barcja

fot. Powiat Kętrzyński

%d bloggers like this: